Barnefotball (6-12)

Målet med barnefotball er å gi alle et morsomt, godt og trygt tilbud der opplevelsen av mestring er viktig. Klubben ønsker et miljø som preges av respekt, toleranse og likeverd. Det er viktig å skape gode fellesskap der alle blir sett og føler trygghet. Leken skal stå i høysetet.

Det opprettes egne lag for gutter og jenter så tidlig som mulig, men det vurderes ut fra antall barn på hvert alderstrinn. Barna kan delta i kamper i 6-årsalderen og fra 7 år deltar barna i seriespill.

Sesongen starter cirka 1. mai og varer fram til høstferien. Det er ikke trening eller kamper i skoleferien, men det kan bli satt opp noen treninger i forkant av deltagelse på turneringer, som for eksempel før Faabergturneringen i august.

Antall barn på hvert lag

  • 6-7 åringene spiller 3er
  • 8-9 åringene spiller 5er
  • 10-11 åringene spiller 7er
  • 12 åringene spiller 9er

Hovedsponsorer:

Øvrige sponsorer:

Adresse

Roterud IL
Postboks 3012
2611 LILLEHAMMER
Besøksadresse: Roterud Bua

Kontakt

Tlf: +47 410 07 473
E-post: leder@roterud.no

Sosiale medier

Facebook
Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2024 Roterud IL
facebook-square