Trenere/trening

Roterud IL er avhengig av at foreldre stiller opp som trenere på de ulike alderstrinnene. Hvert lag har minst én lagleder og én trener.

En aktiv foreldregruppe er en suksessfaktor for sosial trivsel og sportslig utvikling. Det er ingen formelle krav til trenerutdanning for trenere/lagledere i Roterud. Alle som ønsker å bidra, skal få lov til det. Det kreves politiattest for alle lagledere og trenere i Roterud.

Grasrottreneren

Det er et mål i fotballgruppa at minst én av trenerne på årgangen har gjennomført en eller flere deler av «Grasrottreneren». Grasrottreneren er trinn 1 av 4 i Norges Fotballforbunds trenerutdanningsstige.

Du kan lese mer om Grasrottreneren her.

Disse kursene blir arrangert jevnlig, enten hos oss på Røyslimoen, eller hos en annen klubb i nærmiljøet. Informasjon om forestående kurs blir sendt ut fra leder i fotballgruppa, og det er opp til den enkelte å melde seg på. Kursavgiften blir i sin helhet dekket av klubben.

Ta kontakt med leder i fotballgruppa dersom du ønsker mer informasjon om disse kursene.

Trening

Hvor ofte barna har treninger varierer etter alderstrinn, men de yngste har normalt trening én time i uka. Detaljert informasjon om treningstider, bane og annen treningsinformasjon knyttet til ditt barn blir fortløpende lagt ut på Lagetmitt.

Treningsavgift

De som er med i fotball fram til 1. juni, blir fakturert for hele fotballsesongen. Halv pris for juniorer som skal flytte over sommerferien. Treningsavgift for 2023-sesongen er:

  • 3er-fotball, barnefotball: 600 kroner
  • 5er-fotball, barnefotball: 600 kroner
  • 7er-fotball, barnefotball: 900 kroner
  • Gutter/jenter (13 - 14 år): 1500 kroner
  • Gutter/jenter (fra 15 år og eldre): 1800 kroner
  • Junior: 1800 kroner

Har du spørsmål og/eller ønsker å bli trener, ta kontakt med leder for fotballgruppa: fotballgruppa@roterud.no

Hovedsponsorer:

Øvrige sponsorer:

Adresse

Roterud IL
Postboks 3012
2611 LILLEHAMMER
Besøksadresse: Roterud Bua

Kontakt

Tlf: +47 410 07 473
E-post: leder@roterud.no

Sosiale medier

Facebook
Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2024 Roterud IL
facebook-square