Innkalling til årsmøte

Styret i Roterud IL kaller inn medlemmene i klubben til årsmøte 25. juni kl. 18:30. Møtet er i Roterudbua for de som meldte seg på innen fristen.

Nedenfor er sakliste til møtet, samt saksdokumenter.

Sakliste

  1. Godkjenne de stemmeberettigede.
  2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
  3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
  4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
  5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
  6. Behandle forslag og saker.
  7. Fastsette medlemskontingent.
  8. Vedta idrettslagets budsjett
  9. Valg

Saksdokumenter

 

Stemmerett

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Roterud IL i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Roterud IL. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Har du spørsmål?

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Laila H. Wik kontaktes på leder@roterud.no eller på telefon 480 75 813.

Velkommen til årsmøte!

Sist redigert 
23. juni 2020
. Publisert av Leila Øvreseth.

Del dette:

Hovedsponsorer:

Øvrige sponsorer:

Adresse

Roterud IL
Postboks 3012
2611 LILLEHAMMER
Besøksadresse: Roterud Bua

Kontakt

Tlf: +47 410 07 473
E-post: leder@roterud.no

Sosiale medier

Facebook
Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2024 Roterud IL
facebook-square