Politiattest

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for Roterud IL som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, må legge fram politiattest.

Her finner du informasjon om elektronisk søknad om politiattest.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Roterud IL har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Ansvarlig for Politiattest i Roterud IL er:

Olaug Anne Torsgård
nestleder@roterud.no
Telefon: 932 36 981

eller stedfortreder:
Paul Antoni Nilsen Lutnæs
leder@roterud.no

Begge representanter har taushetsplikt i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Innhenting gjøres på følgende måte:

1. Åpne følgende skjema.  Fyll inn navn, fødselsnummer, sted og dato. Lagre dokumentet.

2. Gå til denne siden her hos Politiet.

3. Logg inn med Bank ID, MinID eller lignende

4. Legg inn Kontaktinformasjon
- velg Formål med attesten:
1. Kategori: "Frivillige organisasjoner"
2. Formål: "Frivillige organisasjoner"

5. Bekreftelse på formål med politiattest" (fra pkt 1 - 3) legges ved som fil.

6. Hvis søker er mellom 15-18 år, skal dette dokumentet også fylles ut. Det er mulig å legge ved to vedlegg i søknaden hvis søker er mellom 15-18 år.

7. Send søknad.

8. Når du har mottatt politiattest sendes den på e-post til  nestleder@roterud.no (e-posten blir slettet når den er blitt registrert.) Husk å oppgi hvilket lag du tilhører.

Har du spørsmål knyttet til politiattest? Kontakt nestleder@roterud.no

Personer som ikke har framvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Dette skal Roterud IL gjøre

Hovedsponsorer:

Øvrige sponsorer:

Adresse

Roterud IL
Postboks 3012
2611 LILLEHAMMER
Besøksadresse: Roterud Bua

Kontakt

Tlf: +47 410 07 473
E-post: leder@roterud.no

Sosiale medier

Facebook
Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2024 Roterud IL
facebook-square