Roterudtrimmen

Tilbudet er for alle voksne i Roterud, Høstmælingen, Vårsætergrenda og Røyslimoen eller eventuelt andre som vil være med. Roterudtrimmen har to tilbud; sirkeltrening og fotball. På sirkeltreninga er det i år også åpnet for at ungdommer (fra det året de fyller 15 år) kan delta.

I tillegg til trening er Roterudtrimmen en sosial arena der du kan bli kjent med andre voksne i nærmiljøet. For å delta må du være medlem i Roterud IL. Det koster 150 kroner per år.

Ansvarlig for Roterudtrimmen er Guro Renolen Brandtzæg: gurorb@hotmail.com

Følg Roterudtrimmen på Facebook. Du kan også melde deg inn i gruppene Roterudtrimmen sirkeltrening og Roterudtrimmen fotball. Her legges det ut litt informasjon før trening.

Hovedsponsorer:

Øvrige sponsorer:

Adresse

Roterud IL
Postboks 3012
2611 LILLEHAMMER
Besøksadresse: Roterud Bua

Kontakt

Tlf: +47 410 07 473
E-post: leder@roterud.no

Sosiale medier

Facebook
Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2024 Roterud IL
facebook-square