Sakspapirer til årsmøtet 20. mars

Årsmøtet i Roterud IL avholdes i kantina på Røyslimoen skole mandag 20. mars 2023 kl. 1800.

Påmelding til e-post: nestleder@roterud.no innen fredag 17. mars.

 

SAKSLISTE m/sakspapirer:

Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede 

Sak 2. Godkjenne innkalling og sakliste 

Sak 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen 

Sak 4. Årsberetning for 2022

Sak 5. Årsregnskap 2022noter og kontrollutvalgets beretning

Sak 6. Fastsette medlemskontingent og gi styret fullmakt til å fastsette treningsavgifter 

Sak 7. Budsjett 2023 

Sak 8. Valg 

Sist redigert 
16. mars 2023
. Publisert av Leder Roterud IL.

Del dette:

Hovedsponsorer:

Øvrige sponsorer:

Adresse

Roterud IL
Postboks 3012
2611 LILLEHAMMER
Besøksadresse: Roterud Bua

Kontakt

Tlf: +47 410 07 473
E-post: leder@roterud.no

Sosiale medier

Facebook
Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2024 Roterud IL
facebook-square