Saksliste og sakspapirer til årsmøtet 2024

Årsmøtet 2024 i Roterud IL avholdes i kantina på Røyslimoen skole mandag 18. mars kl. 1800.

Påmelding til e-post: nestleder@roterud.no (men også mulig å delta uten forhåndspåmelding : - )

Etter årsmøtet vil det bli gitt en orientering om det nye aktivitetshuset.

Enkel servering.

Velkommen!

 

Sakliste

  1. Godkjenne de stemmeberettigede
  2. Godkjenne innkalling og sakliste
  3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen
  4. Behandle idrettslagets årsberetning for 2023
  5. Behandle årsregnskap for 2023 (med spesifisert regnskap og noter) samt kontrollutvalgets beretning
  6. Fastsette medlemskontingent for 2023 og gi styret fullmakt til å fastsette treningsavgifter
  7. Vedta budsjett for 2024
  8. Valg

 

Sist redigert 
17. mars 2024
. Publisert av Leder Roterud IL.

Del dette:

Hovedsponsorer:

Øvrige sponsorer:

Adresse

Roterud IL
Postboks 3012
2611 LILLEHAMMER
Besøksadresse: Roterud Bua

Kontakt

Tlf: +47 410 07 473
E-post: leder@roterud.no

Sosiale medier

Facebook
Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2024 Roterud IL
facebook-square