Skigruppa

Skigruppa har tilbud til barn fra 2. klasse og fram til og med 8. klasse.

Vi har definert et sett grunnleggende verdier som vi legger til grunn for aktiviteten i gruppa:

 • Idretts-/aktivitetsglede
  Gjennom ski- og skirelatert aktivitet skal skigruppas medlemmer få gode opplevelser.
 • Fellesskap
  Opplevelse av tilhørighet og samhørighet er viktig for trivselen i gruppa og for at barna skal få mulighet til å utvikle sin fysikk knyttet til skiaktivitet. Det er viktig å at foreldre engasjerer seg og aktivt tar del i trening og tilrettelegging.
 • Helse
  Fysisk aktivitet er viktig for individets helse både på kort og lang sikt. Få aktiviteter gir så stor folkehelsegevinst som skiaktivitet, og et vesentlig mål for skigruppa er at barn og ungdom skal tilegne seg skiferdigheter som de vil ha glede av også i voksen alder.
 • Ærlighet
  Ærlighet innebærer at vi følger klubbens regler og retningslinjer og behandler hverandre med gjensidig respekt. Ærlighet bidrar til økt trivsel og styrker fellesskapsfølelsen over tid.

Følg skigruppa på Facebook.

Hovedsponsorer:

Øvrige sponsorer:

Adresse

Roterud IL
Postboks 3012
2611 LILLEHAMMER
Besøksadresse: Roterud Bua

Kontakt

Tlf: +47 410 07 473
E-post: leder@roterud.no

Sosiale medier

Facebook
Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2024 Roterud IL
facebook-square