Fair play

Roterud IL skal være en klubb som har en bevisst holdning til Fair play - dette skal gjelde spillere, trenere, ledere og foreldre. Roterud skal arbeide etter regler og retningslinjer nedsatt av Norges fotballforbund (NFF) og Indre Østland fotballkrets (IØFK).

Alle trenere/oppmenn og lagleder skal skrive under på holdningskontrakt utarbeidet av IØFK. Det samme gjelder spillere i ungdomsfotball. Lagleder har ansvaret for å følge det opp.

  • Dommere skal ikke kritiseres.
  • Trenere og ledere skal slå ned på gule kort på grunn av dårlig oppførsel, banning, kjefting på dommer etc.
  • Fair play handler ikke bare om gule og røde kort. Det handler også om hvordan vi er mot hverandre - medspillere og motspillere, på banen og utenfor banen.
  • Fair play er JA til respekt, toleranse og nestekjærlighet. Fair play er NEI til rasisme og mobbing.

Du kan lese mer om Fair play på NFFs nettsider her. 

Nyttig informasjon:

Hovedsponsorer:

Øvrige sponsorer:

Adresse

Roterud IL
Postboks 3012
2611 LILLEHAMMER
Besøksadresse: Roterud Bua

Kontakt

Tlf: +47 410 07 473
E-post: leder@roterud.no

Sosiale medier

Facebook
Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2024 Roterud IL
facebook-square